Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Manse PP Edustus ry Y-tunnus: 2733519-3

2. Rekisterin hoitaja
Rekisterin yhteyshenkilönä toimii Pirkka Savilahti ().

3. Rekisterin nimi
Manse PP:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä seuran asiakkuuksien hoitoon ja markkinontitarkoituksiin. Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja sekä yrityskohtaisia tietoja asiakkaan ostotapahtumista. Tuotetasoisia ostotietoja voidaan käsitellä myös asiakaskohtaisesti asiakkaan erikseen käyttöönottamien palveluiden tuottamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

Perustiedot:
Etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika ja sukupuoli

Yrityskohtaiset tiedot:
Tuotetasoisia asiakkaaseen liitettyjä ostotietoja, mikäli asiakas on ottanut käyttöönsä palveluita, joiden tuottamiseen tietoja tarvitaan. Muuhun asiakkuuteen liittyvät ostot ja tilatut palvelut, kuten asiakashistoria, tietoa palveluiden käytöstä sekä tuotehistoria.

6. Tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan käyttäjän tekemien muutosten pohjalta käyttäjän hänen luodessa, muokatessa tai poistaessaan tietojaan.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan sähköisesti. Ainoastaan määrätyillä Manse PP Edustus ry:n toimijoilla on oikeus käyttää ja ylläpitää koko asiakasrekisteriä. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana sekä salassapitovelvollisuus. Järjestelmä on salattu ja suojattu palomuurilla joka estää ulkopuolisten tahojen pääsyn järjestelmään.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterin ylläpitäjään ( helimo (at) hotmail.com). Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterin ylläpitäjään.